Behaslingers in het straatbeeld.

Borstkanker is nog steeds de meest voorkomende vorm van kanker onder vrouwen. Dankzij het bevolkingsonderzoek kunnen vrouwen tussen 50 en 69 jaar zich elke 2 jaar gratis laten onderzoeken op borstkanker. Lokaal bestuur Hoogstraten zette in september sterk in op het sensibiliseren van borstkanker en het bevolkingsonderzoek. Ronny Pijpers, gezondheidscoördinator, legt uit:

Ronny: “Gezondheid is nog steeds sterk gerelateerd aan socio-economische status. Mensen in een kwetsbare situatie hebben doorgaans een slechtere gezondheid en bereiken vaak in mindere mate het aanbod van gezondheidspreventie en -zorg. Daar willen we met Stad Hoogstraten extra op inzetten. In september stond de Mammobiel gepland. Dat vonden wij een mooi moment om breder campagne te voeren en acties op te zetten voor preventie van borstkanker.”

Van ‘Blijf waakzaam’ tot ‘Doe mee en laat je zeker onderzoeken’

“Hoewel het onderzoek gericht is op vrouwen vanaf 50 jaar, belette ons dat niet om alle vrouwen te informeren. De boodschap van onze campagne was dus 2-ledig:

  • Voor vrouwen van 50 tot en met 69 jaar: ‘Ontvang je een uitnodiging voor een screeningsmammografie? Doe mee en laat je zeker onderzoeken. Hoe sneller een afwijking wordt vastgesteld, hoe groter de kans op genezing en herstel.’
  • Voor alle vrouwen: ‘Blijf waakzaam. Check regelmatig zelf je borsten. Merk je een verandering op? Contacteer je dokter of gynaecoloog.’
BH-slingers trekken de aandacht, ook van de pers.

“De campagne bestond uit verschillende pijlers:

  • Voor onze lokale borstkankeraffiche poseerden vrouwen uit Hoogstraten. Dat zorgde voor hekenbaarheid in het straatbeeld. De flyer bevatte veel afbeeldingen en de basisinformatie was eenvoudig, helder geschreven. Voor laaggeletterde en anderstalige vrouwen was de flyer leesbaar en begrijpelijk. De flyers en affiches hebben we verspreid via onze eigen stadsdiensten, huisartsen, apothekers, kapsalons en schoonheidsspecialisten.
  • Dé blikvanger in het straatbeeld waren toch de behaslingers. Deze hingen vlak voor de komst van de Mammobiel in de straten en omgeving en trokken de aandacht van de lokale pers.
  • Een vereniging heeft het Mammobox-spel georganiseerd voor haar leden. De dienst buurtwerk van de stad heeft zelf ook een Mammobox-sessie ingericht in de ontmoetingsruimte van Welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je, specifiek voor vrouwen in armoede of in een kwetsbare situatie. De reacties waren positief. Sommige vrouwen hadden vooraf wat schroom, maar eenmaal het spel bezig was en ze merkten dat het een ‘veilige setting’ was, dan werd er wel gepraat.
  • De campagne is globaal bekend gemaakt via de communicatiekanalen van de stad en sociale media.

Of je nu kleinschalige groepsgerichte activiteiten doet of inzet op brede sensibilisering, door diverse acties op verschillende manieren in te zetten kan je werken op bewustmaking en informeren. Communicatie naar verschillende groepen (ook intermediairs) en via alle beschikbare kanalen is daarbij van belang.”

Partners rond de tafel

“Om een dergelijk initiatief te ontwikkelen zijn interne en externe partners onmisbaar voor succes. We hebben samengewerkt met de dienst samenleving (gezondheid), het lokaal dienstencentrum, buurtwerk, de sociale dienst, integratie en inburgering en de communicatiedienst. Externe partners waren o.a. Heidi Van Otten, Welzijnsschakel
’t Ver-Zet-je en Praatpunt.

Ook Logo Kempen blijft een vaste waarde voor expertise over gezondheidspreventie. Zij adviseren ons over het bovenlokaal aanbod, delen goeie praktijkervaringen en informeren over cijfergegevens en onderzoeken die nuttig kunnen zijn voor ons lokaal gezondheidsbeleid.

Of de campagne ook daadwerkelijk meer vrouwen ertoe aanzet om zich te laten onderzoeken? Daarvoor zal het wachten zijn op de cijfers van het CvKO. Maar ik geloof zeker van wel.”

Fijn dat je er bent! Deze website gebruikt cookies voor een betere surfervaring. Door op \'accepteren\' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.