Blijf niet op je eiland zitten. Samen realiseer je meer.

Els werkt sinds 3 jaar als deskundige gezondheid bij de interlokale vereniging (ILV) Baldemore, het samenwerkingsverband van de 4 lokale besturen Balen, Dessel, Mol, Retie. Vanuit haar functie als zorgraadlid in het dagelijks bestuur is ze ook heel erg betrokken bij de eerstelijnszone. Verbinding, connecties leggen, samenwerken, netwerken en zien dat 1+1 vaak 3 is, dat geeft haar voldoening. Voeg daarbij een grote portie durf en je weet het antwoord op een vraag die ze regelmatig krijgt: ‘Waarom lukt het bij Baldemore toch zo goed?’. Ondertussen bestaat de ILV maar liefst 10 jaar, een mooie aanleiding voor een gesprek over het succes van een goede samenwerking. 

Els: “Inderdaad, we bestaan intussen 10 jaar. In 2021 vierden we ons 10-jarig bestaan met een feestelijk netwerkevent op het Zilvermeer in samenwerking met Eerstelijnszone Baldemore en Huis van het Kind. Op die avond brachten we al onze netwerken samen. Heel mooi om te zien, die kruisbestuiving, dat werkt. Het feit dat er al een samenwerking was tussen de vier lokale besturen nog vóór de eerstelijnszones officieel waren, dat hielp. Je kent elkaar al. Het vertrouwen is er. Dus toen voormalig minister Vandeurzen het startsein gaf voor de oprichting van de eerstelijnszones heeft de interlokale vereniging Baldemore volmondig beslist om mee in te zetten op de uitbouw van onze eerstelijnszone. Na een traject met alle eerstelijnspartners, werd ‘eerstelijnszone Baldemore’ geboren. Zelfs de naam was een evidentie voor iedereen, omdat ‘Bal-de-mo-re’ – wat de regio Balen, Dessel, Mol en Retie duidelijk bevat – al zo vertrouwd in de oren klonk.”

Geloven in samenwerking, belangrijk in coronatijden.

“Qua werking zijn er alleen maar voordelen: we versterken elkaar, connecties worden snel gelegd en we verruimen elkaars netwerk. En dat is belangrijk in deze uitdagende corona-tijden. Denk maar aan het vaccinatiecentrum en de lokale contactopsporing. Wanneer het er toe deed, vonden de juiste personen elkaar zeer snel. En daar draait het om!  Dit zijn mooie staaltjes van samenwerking tussen eerstelijnszone Baldemore en de vier lokale besturen Balen, Dessel, Mol en Retie.”


Uitdagingen waarmee Baldemore geconfronteerd wordt:

  1. Een goede samenwerking vraagt afstemming en overleg en daarvoor is tijd nodig. En die is er niet altijd. Een goed netwerk en vertrouwen helpt hierbij.
  2. Gezamenlijke communicatie is een uitdaging. Dat lukt beter en beter.
  3. Draagvlak creëren is een must.
  4. Budgetten zijn niet eindeloos, wat noodzaakt tot creativiteit en keuzes maken.

Partners in gezondheid die elkaar nog beter vinden.

“Het besef van het belang van preventie en samenwerken is door de jaren gegroeid. Preventie is niet altijd direct meetbaar. Je ziet niet direct resultaten, maar het staat buiten kijf dat het rendeert op lange termijn. Werken aan gezondheid is een opdracht van ons allemaal: beleidsmakers, organisaties in zorg en welzijn, lokale besturen, burgers,… Vanuit mijn bril vind ik het belangrijk dat partners in gezondheid elkaar nog beter vinden, inzetten op samenwerking, ook met de burger, en streven naar een toegankelijk aanbod voor iedereen. Niet langer op een eiland zitten, maar connecties leggen en zien hoe we samen meer realiseren, dat is de kernboodschap.

Een degelijk geïntegreerd gezondheidsbeleid met visie op lange termijn moet dit ondersteunen. Inzetten op informeren en sensibiliseren, mensen de weg wijzen, de burger ondersteunen als zij hulp nodig hebben, een laagdrempelig aanbod voor iedereen, aandacht voor kwetsbare mensen… “

Durf af en toe te springen

“Geen afwachtende houding aannemen, maar zoeken naar oplossingen voor hiaten, actief aan de slag gaan en de juiste partners samen brengen om gezamenlijk oplossingen te zoeken. Durf af en toe te springen, dingen uit te proberen, dingen vast te pakken en te doen! Uiteraard lukt niet alles, maar ook daar leer je weer van. Mensen vragen ons vaak ‘waarom lukt dat bij Baldemore toch zo goed?’ Wel daarom!”

“Ik ben fier op heel wat van onze projecten. Om er een paar te noemen:

  • ‘Laat je tanden zien!’ is een project over preventieve mondzorg bij gezinnen met jonge kinderen. Omdat we 1 van de 8 geselecteerde projecten zijn in heel Vlaanderen die extra op dit thema kunnen inzetten, ben ik extra fier. Ondertussen werden heel wat acties uitgerold zoals een laagdrempelige sensibiliseringscampagne, een gezinscoach die aan de slag gaat met kwetsbare gezinnen op vlak van mondzorg, de mobiele tandartsen die neerstreken, klassen die de tentoonstelling rond preventieve mondzorg Cas & Kato bezochten….
  • Met het project ‘Eerstelijnspsycholoog ouderen’ zetten we in op het mentaal welzijn van 65-plussers, een doelgroep die vaak uit de boot valt (weinig aanbod) en waar toch nog een taboesfeer rondhangt. De eerstelijnspsycholoog biedt laagdrempelige en betaalbare eerstelijnspsychologische zorg aan door individuele gesprekken bij 65-plussers. Daarnaast ondersteunt de eerstelijnspsycholoog de zorgverleners in de eerstelijn in het omgaan met ouderen die het psychisch moeilijk hebben. 
  • ‘De gele doos’ werd bij ons op 1 oktober, dag van de senior, gelanceerd. Een mooi initiatief waarbij de 4 lokale besturen (seniorenraden) én de eerstelijnszone de handen in elkaar hebben geslagen om een sterker verhaal te schrijven. Het betrekken van de eerste lijn geeft het project meer draagkracht. 

Logo Kempen is voor ons een vaste waarde aan tafel bij het overkoepelend overleg Gezonde Gemeente. Zij geven ons waardevolle input over preventieve acties en projecten en hoe we hier concreet mee aan de slag kunnen gaan. Het aanreiken van die expertise en materialen wordt vanuit de 4 lokale besturen zeer sterk geapprecieerd.

Intergemeentelijke Preventiewerker voor extra armslag

Sinds vorig jaar zorgt Birgit Massagé als Intergemeentelijke Preventiewerker (IGP) binnen Baldemore voor extra armslag om een aantal gezamenlijke preventieve acties op te zetten. Samen kijken we welke acties we elk jaar willen uitrollen en waarvoor er draagvlak is binnen de 4 lokale besturen. Concrete voorbeelden zijn de rookstopcursus, de gezondheidsrally binnen de 10-daagse Geestelijke Gezondheid, Bewegen op Verwijzing, infosessies rond verslaving… “

Fijn dat je er bent! Deze website gebruikt cookies voor een betere surfervaring. Door op \'accepteren\' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.