Beweegroute als onderdeel van een Gezonde Publieke Ruimte in Herselt

Herselt trekt de gezonde kaart en dat zal ook in 2022 structureel verdergezet worden met de oprichting van een gezondheids– en welzijnsraad. Het lokaal bestuur neemt graag deel aan gezondheidsprojecten, wat in de job van Inne Hermans als coördinator zorg & welzijn voor heel wat variatie en afwisseling zorgt. Projecten als ‘Bewegen op Verwijzing’, 10.000 stappen en Generatie Rookvrij, … prijken op de lijst. In november tekende het bestuur in op de projectoproep Zorgzame Buurten, met Logo Kempen gingen ze aan de slag voor Gezonde Publieke Ruimte én ze draaiden piloot voor het project van CIVISANO, een onderzoeksproject over het thema ‘bewegen en gezondheid’ bij kwetsbare groepen. Dat het beweegt in Herselt, dat is zeker.

Inne: “CIVISANO is een uniek onderzoeksproject dat begeleid wordt door Sciensano, de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent. CIVISANO wil de sociale ongelijkheden in de gezonde levensstijl van burgers binnen de gemeente verminderen. Samen met de lokale overheid, organisaties en inwoners van Herselt wil het project haalbare, duurzame, lokale initiatieven en beleidsacties opzetten om een gezondere levensstijl te promoten, met een specifieke focus op maatschappelijk kwetsbare groepen.

De eerste fase van het project bestond uit het afnemen van een enquête bij de bevolking over de thema’s beweging en gezonde voeding. Om de doelgroep te bereiken werden in kwetsbare wijken enquêtes afgenomen van deur tot deur en werden de maatschappelijk werkers gemobiliseerd om hun cliënten te ondersteunen bij het invullen van de enquête. Gelijklopend aan de enquête deed een onderzoeksmedewerker analyses in Herseltse voedingswinkels.

Momenteel wordt er participatief verder gewerkt met enkele deelnemers van de enquête om vanuit hen voorstellen te laten komen voor het beleid. De acties komen vanuit de burger wat zorgt voor een betere gedragenheid. Er werd ook een groep samengesteld met stakeholders uit het beleid, armoede-organisaties, welzijnsdiensten en gezondheidswerkers om zaken af te toetsen. De acties die eruit voortvloeien worden opgenomen in ons lokaal gezondheidsbeleid.”

Herselt is 1 van de 19 gemeenten die startten met het vierjarig traject ’10.000 stappen: Elke stap telt’

“Momenteel staat onze bewegwijzering van de 10.000 stappen in de verschillende deeldorpen.

De sportdienst heeft 22 nieuwe wandelingen in de gemeente uitgewerkt die samen een netwerk vormen en die gecombineerd kunnen worden. Elke wandeling is ongeveer 5 km en kan met een QR-code makkelijk gevolgd worden.

Andere initiatieven die in de pijplijn zitten zijn een jaarlijkse winterwandeling,            8 begeleide lentewandelingen, onze ‘Herseltse Heuvels-wandeling’ en een winter-natuur-trail-wandeling.”

Herselt kijkt ook ruimer naar gezondheid door werk te maken van een Gezonde Publieke Ruimte. Een beweegroute aan woonzorgcentrum Sint-Barbara bewijst dat.

“Bij het uitwerken van wandelingen tijdens de coronaperiode wilden we een aanbod creëren voor alle doelgroepen: ouderen, minder mobiele personen, maar evenzeer geoefende wandelaars, recreanten, families,…

Er was reeds een wandeling uitgestippeld van 3 km tussen het vrijetijdscentrum de Mixx en het woonzorgcentrum, vooral gericht naar de bewoners van het woonzorgcentrum. Om een breder publiek aan te spreken hebben we de route lichtjes aangepast. Onderweg kan je nu kennismaken met enkele vergeten spelen gemaakt door onze eigen medewerkers en je krijgt extra beweegoefeningen voor jong en oud. De beweeg- en volksspelenroute passeert ook de pluk- en fruittuin die is opengesteld voor de volledige bevolking. Ter plaatse kan je even verpozen op de bank en genieten van een stukje fruit dat je vrij kan plukken. Zo bieden we ook gezonde voeding aan op het traject.

We wilden een veilig en toegankelijk traject met aandacht voor valpreventie. Het opzet was dat kinderen en minder mobiele mensen – in een rolstoel – het hele traject en de oefeningen kunnen uitvoeren. De voetpaden tussen het woonzorgcentrum en het vrijetijdscentrum werden aangepast zodat rolwagens er makkelijk en veilig gebruik van kunnen maken.

Nu zijn er dus 2 startplaatsen: één aan het woonzorgcentrum en één aan het vrijetijdscentrum en merken we duidelijk dat een meer gevarieerd publiek gebruik maakt van dit aanbod.

Bij Logo Kempen werd geïnformeerd naar mogelijke oefeningen en routes die al bestonden. Zij hebben een aantal goede tips en suggesties aangereikt. Daarnaast hebben ze ons en onze diensten advies gegeven hoe we onze publieke ruimte in de toekomst nog gezonder kunnen maken.

Het is belangrijk om binnen de organisatie voldoende linken te leggen met de vrijetijddiensten, in het bijzonder cultuur, sport, jeugd. Doordat de thematiek ‘gezondheid’ voortaan door medewerkers van het OCMW wordt opgenomen, maken we automatisch de reflex naar het betrekken van kwetsbare doelgroepen. Al blijft dit vaak moeilijk. De reflex om georganiseerde initiatieven toegankelijker te maken, begint wel te leven bij andere diensten.

Samen met het managementteam hebben we thema per thema bekeken welke initiatieven we reeds genomen hebben en welke nog op de planning staan. Het rapport Gezonde Publieke Ruimte werd samen met de nota vanuit het managementteam bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen. Bij toekomstige initiatieven zal de gemeente teruggrijpen naar dat rapport om projecten te kaderen naar het beleid en inwoners.”

Fijn dat je er bent! Deze website gebruikt cookies voor een betere surfervaring. Door op \'accepteren\' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.